Regional Science Association of Spa, Japan
Committees
(2015/5 - 2018/5)
                   Back to Top English Page
                  
President: Michio Ishikawa (Hot Spring Critic)
Vice-President: Hideyuki Nagashima (Tokyo University of Science)
Governor: Masayuki Hamada (International Onsen Institute)
Standing Directors: Masato Ikenaga (Nagasaki International University), Junji Yamamura (Emeritus Professor of Chiba University)
Directors:
Eiichi Ichikawa (Former Town Councilor of Kusatsu-machi, Gunma Prefecture), Minoru Ichihara (Seigakuin University), Aya Uchida (Chiba University of Commerce), Masaki Saito (Tokai University), Sho Suzuki (Beppu University), Kimiyasu Tadano (Myoken-Onsen Promotion, Kagoshima Prefecture), Akiyuki Tokunaga (Nagano-shi Kaihatsu Kosha Public Corporation), Rie Nishimura (Hot Spring Writer), Yuichi Nunoyama (Ryutsu Keizai University), Kazuo Nozu (Tokai University), Yasushi Furuta (Gero Hatsu Onsen Hakubutukan Museum, Gero Spa, Gifu Prefecture), Ikuhiro Matsuzaki (Fumoto Ryokan Inn, Kurokawa Spa, Kumamoto Prefecture), Hitoshi Yamada (Seitoku University), Yuki Yusa (Emeritus Professor of Kyoto University), Taeko Yoshino (Yamagata Spa Association)
Auditors: Kiyokazu Taniguchi (Onsenchi Kasseika Kenkyukai Study Group), Akinori Nakayama (Beppu University),
Organizers: Yuji Akaike (Shizuoka Preferectual Office), Soetsu Kikuchi (Marumiya Inn, Higashinarugo Spa, Miyagi Prefecture), Takaaki Kobori (Kyo-ei University), Yuki Tarui (Nara Women's University)

inserted by FC2 system